Vertalingen Algemeen

Vertaalbureau De Sleutel: vertalingen
Wij vertalen brieven en memo’s op bijna elk denkbaar vakgebied. Korte en lange teksten. Ons vertaalbureau heeft ruime ervaring met het vertalen van tijdschriftartikelen, websites, wetenschappelijke artikelen, krantenberichten en handleidingen van het Nederlands naar het Engels of omgekeerd.

 

Stuur ons uw tekst voor een vrijblijvende offerte.

 

 

Strikt vertrouwelijk!
Bij elke vertaling werken we onder geheimhouding. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn zich ervan bewust dat uw stukken vertrouwelijk zijn. Wilt u daar extra zeker van zijn, dan tekenen we met alle plezier een door u opgestelde geheimhoudingsverklaring.

 

Meer informatie over vertalingen met Specialisatie Water, Specialisatie Sport of Tolkdiensten

Specialisatie: Sport

Vertaalbureau De Sleutel: specialisatie sport
Als technisch vertaalbureau weten we hoe belangrijk een juiste technische vertaling is, en dat fouten in de vertaling – bijvoorbeeld in een gebruikshandleiding, een bouwbestek, een producthandleiding – tot grote gevolgen kunnen leiden. Daarom werken we uitsluitend met ervaren en gespecialiseerde technische Engelse en Nederlandse vertalers (native speakers). Technisch vertalen zonder specifieke kennis van de materie gáát immers niet.

Wij hebben met vertalingen op het gebied van sport een enorme expertise opgebouwd. Alle teksten over uiteenlopende vormen van sport, sportondersteuning, sportmaterialen of wetenschappelijke vertalingen op het gebied van sport kunnen wij vertalen. Een specialistische vertaling komt in nauwe samenspraak met de auteur van de tekst tot stand. Als de vertaler twijfels heeft over de brontekst, dan nemen wij contact met u op.


Strikt vertrouwelijk!

Bij elke vertaling werken we onder geheimhouding. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn zich ervan bewust dat uw stukken vertrouwelijk zijn. Wilt u daar extra zeker van zijn, dan tekenen we met alle plezier een door u opgestelde geheimhoudingsverklaring.

 

Meer informatie over: Algemene Vertalingen, vertalingen met Specialisatie Water of Tolkdiensten

Specialisatie: Water

Vertaalbureau De Sleutel: specialisatie waterAls technisch vertaalbureau op het gebied van water weten we hoe belangrijk een juiste technische vertaling is, en dat fouten in de vertaling tot grote gevolgen kunnen leiden. Wij hebben met vertalingen op het gebied van water, hydrologie, waterkwaliteit, hydrotechniek en ander (hooggespecialiseerd) vertaalwerk met water als onderwerp een enorme expertise opgebouwd. We werken uitsluitend met ervaren en gespecialiseerde technische Engelse en Nederlandse vertalers (native speakers). Technisch vertalen zonder specifieke kennis van de materie gáát immers niet.

Wij verzorgen ook wetenschappelijke vertalingen op het gebied van water. Zo’n specialistische vertaling komt in nauwe samenspraak met de auteur van de tekst tot stand. Als de vertaler vragen of twijfels heeft over de brontekst, dan nemen wij contact met u op.
Strikt vertrouwelijk!
Bij elke vertaling werken we onder geheimhouding. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn zich ervan bewust dat uw stukken vertrouwelijk zijn. Wilt u daar extra zeker van zijn, dan tekenen we met alle plezier een door u opgestelde geheimhoudingsverklaring.

 

Meer informatie over: Algemene Vertalingen, vertalingen met Specialisatie Sport of Tolkdiensten

Tolkdiensten en tolken

Vertaalbureau De Sleutel: tolken
De China Vision van Vertaalbureau De Sleutel levert tolkdiensten in alle combinaties van de talen Chinees, Nederlands en Engels.

 

Wij verzorgen tolken ten behoeve van congressen, bedrijfsbezoeken, vergaderingen, seminars, tolkdiensten op locatie (face-to-face tolken) tot aan tolken per telefoon.

 

 

Symboliek
Een goede vertaling komt voort uit kennis van de cultuur van het land. China Vision interpreteert zowel de feitelijke als de symbolische betekenis van uw teksten. Zo staat de Chinese kraanvogel in China van oudsher symbool voor geluk en onsterfelijkheid.

 

Meer informatie over: Algemene Vertalingen, vertalingen met Specialisatie Water of Specialisatie Sport

Home Archive for category "Diensten"